Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

A bímọ kò gbọ́n, a ní kó má ṣáà kú; kí ní ńpa ọmọ bí àigbọ́n?

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 51s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)