Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

A ríi lójú, a mọ̀ọ́ lẹ́nu, òṣòwò ọṣẹ kìí pọ́nwọ́lá

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 40s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)