Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Ìjàkùmọ̀ kìí rìnde ọ̀sán, ẹni abíire kìí rìnde òru

Close Open

Ìpàkọ́ oní pàkọ́ làárí, ẹni ẹlẹ́ni ní rí tẹni

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 35s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)