Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

A kìí gbódò jiyàn ọṣẹ́ hó tàbí kò hó

Close Open

Ìjàkùmọ̀ kìí rìnde ọ̀sán, ẹni abíire kìí rìnde òru

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 42s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)