Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Òwe Ep1 (Bi ọmọdé bá lásọ bí àgbà...)

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 3m 25s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)