Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

A kìí bọ́ sínú omi tán ká máa kí gbe òtútù

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 34s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)

1 Comment