Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Òwe Ep2 (Ẹlédẹ̀ mi a dọ́ọ̀yọ́...)

Close Open

Igi gogoro má gún mi lójú; òkèèrè lati ń lọ̀ọ́

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 9m 33s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)