Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

K'ọ́ba ó gbó; k'ọ́ba ó tọ́ orí ahọ́n ní ń gbé- kòbákùngbé...

Close Open

A kìí gbé ẹran erin lérí ká máa fẹsè wa iwò ìrẹ̀

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 36s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)