Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

igi ti a fẹyin ti, ti ò gbani dúró, ti o bá wó luni kò lè pani

Close Open

Ebí ń pamí, ọlọ́ṣẹ ń kiri, bi mi ò bá wẹnú, báwo ni n o ṣe wẹ̀de

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 34s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)