Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Òní mò ń lọ, ọ̀la mò ń lọ, tí kìí jẹ́ kí àlejò gbin awù...

Close Open

A kìí móko mẹ́jọ́ kọ̀kan máyẹ̀

Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá) • 30s

Up Next in Yorùbá proverbs (Òwe Yorùbá)