Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Iṣẹ́ ilé = House chores

Close Open

Iparí ọ̀sẹ̀, òpin ọ̀sẹ̀ = Weekend, last weekend, next weekend

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 40s