Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Word play - Àpà = imprudent, prodigal. Àpá = scar, Apá = arm

Close Open

Bá jà = To fight with

Practice Yorùbá in skits (fi Yorùbá kọra) • 59s