Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Ọ̀dàlẹ̀ = Betrayer: betray

Close Open

Òótọ́ = Truth

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 19s

Up Next in Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá)