Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ní ẹ̀yìn= after, have big butt, repercussion..

Close Open

Ní ẹ̀yìn (prev)

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 40s

Up Next in Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá)