Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Ọ̀sẹ̀ tó kọjá = Last week

Close Open

Ìparí Oṣù = End of the month

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 7s