Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Ìmọ tara ẹni nìkan= Self-Centeredness

Close Open

Ìkóríra = Hatred

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 2m 2s