Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Agbẹjọ́rò = Lawyer

Close Open

Ìdarapọ̀ mọ́ : Ìdarapọ̀ : darapọ̀ = Joining, join, joined

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 53s