Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Àlejò= visitor: guest

Close Open

Àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lo= etc

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 24s

Up Next in Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá)