Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Abayéjẹ́ / Ọ̀bàyéjẹ́ =

Close Open

Ways to use "Àbá = Suggestion" in sentences in Yoruba

Yorùbá Dictionary (Atúmọ̀ Yorùbá) • 1m 18s