Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

A kìí dá aró ní Ìṣokùn. àla là ń wọ̀

32s