Live stream preview

Watch this video and more on EAYoruba

Watch this video and more on EAYoruba

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Ẹ̀kọ́ Yorùbá; Using "why (Kílódé, Kínìdí, ìdí tí)" in sentence formation

Learn Yorùbá Language (Ẹkọ Yorùbá) • 12m

Up Next in Learn Yorùbá Language (Ẹkọ Yorùbá)